Procedure aangifte fietsongeval

Leden Cyclo’s en Recreanten aangesloten via verzekering Cyling Vlaanderen.

De verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig.

Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je, je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgelijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.

Vanaf 1 januari 2018 werd er een dekking voor schaafwonden en tandschade in de verzekering opgenomen. Fietsers met een elektrische fiets met trapondersteuning tot maximaal 45km/u. zijn ook verzekerd. Bij een familievergunning zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder.

De Verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die om fiscale reden een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven. Een doktersattest van ‘goede gezondheid’ blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval.

De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.

Bij ongeval, wat te doen?
Het ongeval zo snel mogelijk melden ( binnen de 8 dagen) Het formulier van de ongevalsaangifte nauwkeurig laten invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts. Indienen van de ongevalsaangifte kan via Algemeen nummer 03 218 32 10

Met de post: AG Insurance, Emilie Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. Via e-mail: federations@ag.be De verzekeringsmaatschapij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Leden Recreanten aangesloten via verzekering AXA

Deze verzekering is enkel van toepassing tijdens de ritten ingericht door wielerclub “De Leievrienden”.

Het ongeval zo snel mogelijk melden ( binnen de 8 dagen) Het formulier van de ongevalsaangifte nauwkeurig laten invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

Indienen van de ongevalsaangifte kan via AXA Belgium, Vorstlaan 25, 1170 Brussel. Via e-mail: ………………………………………..